Nye medlemmer

 

Certifikater
Som medlem kan optages enhver person, der har dykkercertifikat svarende til CMAS** eller PADI AOW, samt forpligtiger sig til at overholde klubbens vedtægter og regler.
Al aktivitet i klubben foregår på eget ansvar.

Optagelse i klubben

Medlemmer kan optages i følgende kategorier:
a) Flaskedykkere

Flaskedykkere omfatter aldersgruppen fra 18 år og opefter.
Som flaskedykkere kan medlemmernes hjemmeboende børn under 18 år optages, hvis de har det nødvendige certifikat.
Disse har på lige fod med øvrige flaskedykkere, ret til at deltage i aktiviteterne i det omfang pågældende medlem selv forestår opsyn og træning af familiemedlemmet.

Nye flaskedykkere kan optages, når de har gennemført 5 dyk i klubben og efter godkendelse af bestyrelsen.

b) Familiemedlemmer/snorkeldykkere optages med henblik på at fremme interessen for sportsdykning og styrke det familiære og sociale sammenhold.

Snorkeldykkere kan optages efter godkendelse af bestyrelsen.

Indmeldelse i klubben

Indmeldelse sker skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens formand. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af den forælder, der er medlem af klubben.

Når optagelsen i klubben er godkendt af bestyrelsen opkræves et indmeldelsesgebyr på 1000 kr.

Indmeldelsesgebyret er det nye medlems indskud i de værdier, som klubben råder over.

 

Nyt til jer alle sammenContribute!

Design og ansvar Sorø dykkerklub® i samarbejde med Risbjerggaard.dk